Supervisie

Vanuit je professionele identiteit

Tijd nemen om stil te staan

Wil je nadenken over je werk? Wil je ervaringen uit je werk bespreken? Zoek je iemand die je leert kijken, die luistert? Wil jij jezelf ontwikkelen tot een betere professional met meer deskundigheid?

We plannen een leertraject met minimaal tien gesprekken van een uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken. Jij brengt vanuit je werk situaties mee waar je stil bij wilt staan. Vanuit hier gaan we allerlei invalshoeken bekijken. Je staat stil en reflecteert op jouw handelen als professional. Het zoeken naar alternatieve mogelijkheden om te werken in die situaties. Daarbij kijken we naar jouw kwaliteiten en de behoeften van de ander. Een reflectieverslag maken helpt je om bewust te worden van jouw handelen en het zoeken naar mogelijke handelingsalternatieven. Het reflectieverslag wordt aan het begin van ieder gesprek besproken. Zo bepaal jij wat jij aan de orde wilt laten komen.

Hoe
Groepssupervisie met maximaal drie personen 1,5 à 2 uur
Individuele supervisie 1 uur

supervisie professionele identiteit werkwijze coaching

Waar: Op een locatie die we samen afspreken of online

Voorbeelden uit de praktijk

supervisie denk aan jezelf

Kijk ook naar je eigen behoeften

Miriam heeft privé een moeilijke tijd achter de rug. Gelukkig is er nu meer rust en evenwicht ontstaan. Toch is Miriam wat zoekende in de invulling van haar werk. Ze vindt veel dingen interessant, maar af en toe ziet ze door de bomen het bos niet meer.

We gaan met elkaar in gesprek. Miriam ontdekt dat werk en privé minder gescheiden is dan ze zou willen. Dat tijdens het werk de balans tussen eigen behoeften en de behoeften van anderen telkens weer aandacht vraagt. Ze vindt het prettig om door middel van onze gesprekken stil te staan bij werksituaties en de mogelijke stress die situaties kunnen opleveren. Door gevoelens, behoeften en ervaringen te benoemen ontdekt Miriam patronen in haar handelen.

Door deze bewustwording lukt het Miriam steeds beter om stil te staan bij haar eigen behoeften en voor haar gezonde keuzes te maken. Zo werkt Miriam aan haar professionele ontwikkeling.

Super visie stil staan

Sta stil om goed te kijken en te voelen

Ali heeft vanuit het praktijkonderwijs doorgeleerd en hij heeft zijn hbo-opleiding afgerond. Hij is geïnteresseerd en opgeleid in hoe bedrijven in hun werk de wet en regels naleven. Hij heeft voor diverse bedrijven gewerkt en komt bij mij voor advies omdat hij niet kan kiezen tussen het aanbod van twee werkgevers.

Tijdens het gesprek merk ik dat hij soms met ruzie vertrekt bij een werkgever. Tijdens ons traject komt Ali er achter dat het “lezen” van mensen voor hem vaak een probleem is. We ontdekken dat hij, als hij stilstaat bij situaties, best ziet hoe de ander in elkaar zit, maar tijdens het werk vindt Ali het afstemmen op de ander maar gedoe. Hij is goed in zijn werk en vindt al die weerstand van collega’s lastig. We bespreken dat contact en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn om de weerstand en stress bij collega’s te verminderen.

Het lukt Ali steeds beter om stil te staan bij de emoties die er soms ontstaan tijdens discussies ontstaan. Ook bij hemzelf. Hierdoor wordt hij rustiger in zijn werk, hij heeft minder de behoefte om de ander te overtuigen. In plaats daarvan stelt hij de ander gerust. Zo krijgt hij ruimte om uit te leggen aan de collega waarom en hoe hij zijn eisen stelt.

supervisie gezien

Mag ik jou zien?

Remco is 50 jaar. Een aardige man, hij is behulpzaam, goed in zijn werk als adviseur. Op dit moment is hij heel gelukkig, want hij heeft het eerste diploma van zijn leven gehaald. Mbo4, in één jaar. Hij wil graag supervisie, want zijn volgende stap is hbo.

Remco kan mooi vertellen over de gebeurtenissen en organisatie in zijn werk. Op één of andere manier lukt het hem altijd om de aandacht van zijn persoon af te leiden. Dat maakt mij nieuwsgierig. Hoe krijg ik contact met Remco zelf in plaats van met zijn werk? Het lukt mij contact met Remco te maken door het verhaal steeds weer terug te brengen naar hemzelf. Wat is jouw plek in die situatie, wat betekent het voor jou? Langzamerhand ontdekt Remco dat zijn weglopen van zichzelf hem in de weg zit.

Telkens gaan we samen een stukje verder in de richting van reflecteren. Dat zal hij op het hbo nodig hebben.

Wil je nadenken over je werk? Ga naar Wieke